MpicoSys – Embedded Pico Systems Sp z o.o. w 2022 roku zrealizowała projekt przy wsparciu Agencji R.Aozwoju Pomorza S.


MpicoSys – Embedded Pico Systems Sp z o.o. w 2022 roku zrealizowała projekt przy wsparciu Agencji R.Aozwoju Pomorza S., w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”. Zrealizowany projekt dotyczył optymalizacji procesów produkcji oraz wdrożenia tych procesów do rozwijanego wewnątrz firmy oprogramowania ERP. Nr projektu: UDG-SPE.02.2021/138.